Skip to main content

NOVÝ KATALÓG RODINNÝCH DOMOV   stiahnite TU !

  • ŠTANDARDY a VÝBAVA

    Zvoľte si stupeň dokončenia stavby

Holodom

Stavba, ktorá je skolaudovateľná / skolaudovaná ako rodinný dom. Oproti hrubej stavbe je pripojená na inžinierske siete, hlavne na elektrickú, verejnú vodu a kanalizáciu. Je to vlastne „dom“ s nedokončeným interiérom. Výhodou oproti stavbe na kľúč je, že si ho prispôsobíte podľa vlastnej predstavy.  Môžete si zvoliť z dvoch prevedení štandardu: -THREE systém®- a -KLASIK-

Štandardy majú ´informatívny´ charakter; rozhodujúca je dohoda medzi zhotoviteľom/dodávateľom a objednávateľom/investorom pri podpise zmluvy o dielo!

Každý náš klient si môže zvoliť vybavenie domu podľa vlastného výberu.

Aby sme Vám vedeli pripraviť a garantovať Ponuku podľa Vaších predstáv, vytvorili sme ´informatívne´ ŠTANDARDY – t.j. príklad štandardného vybavenia domu podľa stupňa dokončenia, ktoré je v základnej cene domu.

Je vyhovujúce a postačuje na plnohodnotné využívanie domu. Naši dodávatelia každého prvku v dome sú overení výrobcovia a poskytujú aj predĺžené záruky.

Ponúkame jeden z najlepších ŠTANDARDOV na trhu či už z pohľadu vybraných služieb, kvalitných materiálov a prvkov výbavy do vášho nového domu.

Pozrite sa, čo všetko už máte v cene domu vo vybranom stupni dokončenia.

Vybavenie domu si však môžete zmeniť tak, ako vám to bude vyhovovať. Možnosti voľby nadštandardnej výbavy domu sú prakticky neobmädzené. Dodávateľov vyberáme a odporúčame na základe našich osobných skúsenosti s kvalitou ich výrobkov. Vy si vyberiete a doplatíte len rozdiel oproti štandardu.

Vyberte si stupeň dokončenia domu a rozkliknite ´podrobnosti´ pre jednotlivé položky.

Alebo si "štandard" stiahnite ako PDF.


"THREE SYSTÉM®" - ŠTANDARD a VÝBAVA

-v stupni dokončenia: HOLODOM

Zemné práce a základové konštrukcie

základové pásy, úprava terénu na ploche do 15x15m

Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti
asfaltové bitúmenové pásy
Obvodové steny / konštrukcia

LVL hranol, LVL „H“ stĺpik

panel PUR / PIR, hr.160mm

Vnútorné nosné steny / konštrukcia

LVL hranol

LVL „H“ stĺpik (podľa riešenia hl. konštrukcie)

Strešná konštrukcia

LVL rezivo (nosné), rastlé rezivo (dopl.)

Stropné konštrukcie / stropnice

LVL rezivo (nosné), rastlé rezivo (dopl.)

Obvodové steny / záklop z exteriéru

magnezitová doska, protipožiarna, hr.12 mm;

alter.: fermacell doska

Spojovacie prostriedky

súbor – podrobne v kladačských výkresoch

Izolácia strešná

nadkrokvová izolácia

PUR / PIR, hr. 200mm

Komín

Schiedel Stabil, jedno-prieduchový

Otvorové konštrukcie - vstupné dvere, okná

vstup. dvere – dvojkrídlové, PVC, biela, sklo, madlo/kľuka, bezpečnostne;

okná s parapetom – PVC, biela, izol. 3-sklo, otváravo-sklopné; terasové dvere – PSK, PVC, biela, s prahom;

exteriér. parapety – AL, biela

interiér. parapety – PVC, biela; príp. obklad

Strešná krytina

škridla, skladaná

(Bramac Klasik Protector, ebenová čierna)

Klampiarske práce

pozink v RAL, odtieň podľa krytiny

Bleskozvod

pasívna ochrana pred bleskom,

uzemnenie v 4 rohoch + vývod pre RE

Elektromontáže – rozvody a inštalácie

štandardná, viď špecifikácia TZB

Zdravotechnické rozvody a inštalácie

vývody pre vodu/odpad, predsadené WC systémy

Vykurovanie

podlahové -teplovodné;  bez zdroja vykurovania

Izolácia podlahová

PUR alebo XPS 80 mm (40+40 mm)

Schodisko / zábradlie

dodávka investora; na požiadanie dodá realizátor

Vnútorné nosné steny - sdk obklad

SDK záklop (podľa riešenia)

SDK stropné podhľady

SDK plný záklop

Exteriér. podlahové konštr. – terasy

štrkový násyp; betón. plocha

Dokončovacie práce - fasáda

silikónová omietka, biela, zrno 1,5mm

TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOVY

-v stupni dokončenia: HOLODOM

Bleskozvod

pasívna ochrana pred bleskom, v základoch uzemnenie, vyvedené nad terén v rohoch podľa PD + vývod pre RE;

bleskozvod na strešných rovinách, zvody dopojené svorkami na uzemnenie

Vykurovanie

podlahové -teplovodné;  bez zdroja vykurovania;

kúpeľňa – príprava pre rebríkový elektrický radiátor, zavesený

Ohrev TÚV

zásobník TÚV, 80 litrov – elektrický, TÚV bez cirkulácie

Práčka

1x vývod pre práčku (v kúpeľni al. technickej miestnosti)

Elektro

3 x zásuvka v každej obytnej miestnosti; 1x vypínač a 1x vývod s objímkou  pre svietidlo v každej miestnosti

1x vývod TV v určenej miestnosti

1x príprava DATA v určenej miestnosti

1x RE skriňa s výzbrojou

Dažďová voda

zvody vyvedené na terén, bez lapačov splavenín

SLUŽBY

-v stupni dokončenia: HOLODOM

Poradenstvo

Počas celej doby výstavby máte k dispozícii klientsku a technickú podporu nášho tímu

Projektová dokumentácia

Kladačské plány pre svojpomocnú realizáciu stavby Three systému®

Rozpočet a Harmonogram
„podrobný položkový rozpočet“ pre Vašu kontrolu vynaložených finančných prostriedkov v ktorejkoľvek fáze stavby a „harmonogram“ pre kontrolu postupu prác v zmysle termínov a ich plnenia, aby ste predišli nepríjemnostiam z omeškania vašej stavby a z toho plynúcich dôsledkov.
Certifikácie materiálov al. vyhlásenia o zhode

ku všetkým použitým komponentom a materiálom vám predložíme a odovzdáme cetrifikáty, prip. vyhlásenia o zhode, ktorá budete potrebovať v neskoršom kolaudačnom konaní

Revízie
Revízia – elektroinštalácia; bleskozvod, komín Atesty k vodovodnej prípojke, domovej žumpe, príp. ČOV.