Skip to main content

NOVÝ KATALÓG RODINNÝCH DOMOV   stiahnite TU !

LVL - vrstvené dyhové drevo

LVL patrí do skupiny upravených drevených produktov, ktoré sú vytvorené s cieľom vylepšiť vlastnosti rastlého dreva. Jedná sa o lepené vrstvené drevo, ktoré sa skladá s navzájom lepených dýh, orientovaných v jednom smere, v hrúbke cca 3 mm. Spájajú sa za vysokého tlaku a tepla, čo vytvára homogénny celok s vynikajúcimi pevnostnými vlastnosťami. LVL disponuje tvárovou stálosťou a vysokou požiarnou odolnosťou.

Vlastnosti LVL dreva sú lepšie ako vlastnosti masívneho dreva, lepeného lamelového dreva, dokonca aj ocele. LVL drevo dosahuje pevnosť až 48 MPa (rastlé drevo ma polovičnú pevnosť, 24 MPa). Navyše znižuje riziko vzniku tepelných mostov v porovnaní s použitím oceľových nosníkov.

Vrstvené dyhové drevo sa uplatňuje aj na konštrukčne účely ako nosníky, dosky, prúty priehradových konštrukcií. Veľmi známy spôsob využitia LVL je na prefabrikované profilované I-nosníky. Dnes sú tieto prvky základným konštrukčným materiálom modernej konštrukcie stien a striech.

Preto aj my využívame tieto materiály pri výstavbe rodinných domov, čím zvyšujeme statické a kvalitatívne vlastnosti výstavby našich montovaných stavieb.

V konštrukcií THREE systém® je LVL použité pre stĺpiky obvodovej a nosnej steny, stropnice, krokvy, klieštiny, väzníky, trámy, preklady okien a dverí - www.threesystem.sk/konstrukcia